Innkalling til Årsmøte 2022

Dato: Søndag den 31. Juli 2022
Tid: kl.15.30
Sted: Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter, Nedre Rommen 3, 0988 Oslo

Saksliste:
 1. Åpning
 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å undertegne protokollen, tellekorps
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsberetning for perioden 01.01.21 – 01.12.21
 5. Regnskap for 01.01.21 – 01.12.21
 6. Aktiviteter for perioden 01.01.22- 31.07.22
  a. Norsk Tamilsk Koronatiltak 2022
  b. Livmorhalsprøve- prosjektet
  c. Aktiv i Viken
 7. Plan for neste periode
 8. Budsjett for neste periode
 9. Gjennomgang av lokale vedtekter
 10. Innkomne saker
 11. Avslutning

Valg foregår kun ved personlig oppmøte.

Forslag til saker og vedtektsendringer må sendes inn til nthontho3@gmail.com innen 1 uke før årsmøtet.

Det blir servering av mat, og gi derfor beskjed om du kommer på forhånd på tlf: 997 07 984 eller e-post: nthontho3@gmail.com.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styret v/NTHO