Health camp

I påsken 2004 organiserte NTHO helseleir i Oslo, hvor tamiler i Norge fikk mulighet til å benytte seg av legetilbudet og tannlege tjenesten. NTHO fikk positive tilbakemeldinger på dette og brukerne ønsket flere slike helseleirer. Dette førte til at det vært arrangert helseleire flere år. Bakgrunnen for at helseleirer ble opprettet er at mange førstegenerasjons tamiler har problemer med å utrykke sin helsetilstand for norske primærleger, både på grunn av språk problemer og kultur forskjeller. Dermed blir det enklere for tamilske pasienter å snakke med helsepersonell på sitt eget morsmål. Eventuelle funn blir sendt videre til pasientens fastlege.

Informasjon brukt i tidligere health camps:

  • 2023 – Ble avholdt i høstferien
  • 2022 – Ble avholdt i høstferien
  • 2021 – Ble avholdt i høstferien
  • 2020 – Avlyst pga. koronaviruset.
  • 2019 – Ble avholdt i påsken
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004