Om oss

Bli en av oss
Innmeldingsskjema

Norsk tamilsk helseorganisasjon (NTHO) ble startet i januar 2003. Behovet for humanitært arbeid innen helse var betydelig etter siste 20 års blodige krig på Sri Lanka. I 2003 gikk derfor tamilske helsearbeidere i Norge sammen om å sette nettopp denne problemstilling på dagsorden. Etter inspirasjon og samarbeid med liknende organisasjoner i andre europeiske land, startet NTHO ulike prosjekter på Sri Lanka.

NTHO jobber nå med å gi opplæring for å heve kompetanse blant helsepersonell i nord-øst Sri Lanka. Organisasjonen bidrar også med økonomisk støtte til konkrete prosjekter som dekker nødvendige behov innenfor helse. Organisasjonen jobber for å introdusere riktig og kostnadseffektiv utstyr til nødvendig helsearbeid. I Norge jobber NTHO også for å heve helsetilstanden blant innvandrere gjennom holdningsskapning og informasjonsarbeid.

Norsk Tamilsk Helse Organisasjon hadde stiftelse i Bergen 30.01.2003, kl:17.00. Organisasjonen er landsdekkende.


MÅLSETNING

NTHO vil forbedre helsetjenester i Nord og Øst Sri Lanka. Organisasjonen vil da forsøke å dekke nødvendige behov innenfor helse og gjennomføre forebyggende arbeid. NTHO mener også at det viktig å engasjere helsearbeidere i Norge så vel som på Sri Lanka for å opprettholde en langsiktig måloppnåelse. Økonomisk støtte og opplæring er et ledd i arbeidet for måloppnåelse.

NTHO vil også jobbe for å heve helsetilstanden blant tamiler som bor i Norge. Forebyggende arbeid rettet mot livsstilssykdom og tannhelse er også viktige momenter som NTHO vil fokusere på. NTHO vil også fokusere på kunnskapsheving og friere diskusjoner om ulike helserelaterte tema.


Våre samarbeidspartnere

Folkehelseinstituttet
Diabetesforbundet
Brilleland AS
Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter (TRVS)
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter
Radio Tamilmurasam
Actic treningskjede