Om oss

Norsk tamilsk helseorganisasjon (NTHO) ble startet i januar 2003. Behovet for humanitært arbeid innen helse var betydelig etter siste 20 års blodige krig på Sri Lanka. I 2003 gikk derfor tamilske helsearbeidere i Norge sammen om å sette nettopp denne problemstilling på dagsorden. Etter inspirasjon og samarbeid med liknende organisasjoner i andre europeiske land, startet NTHO ulike prosjekter på Sri Lanka.

NTHO jobber nå med å gi opplæring for å heve kompetanse blant helsepersonell i nord-øst Sri Lanka. Organisasjonen bidrar også med økonomisk støtte til konkrete prosjekter som dekker nødvendige behov innenfor helse. Organisasjonen jobber for å introdusere riktig og kostnadseffektiv utstyr til nødvendig helsearbeid. I Norge jobber NTHO også for å heve helsetilstanden blant innvandrere gjennom holdningsskapning og informasjonsarbeid.

Norsk Tamilsk Helse Organisasjon hadde stiftelse i Bergen 30.01.2013, kl:17.00. Organisasjonen er landsdekkende.