Kurs og seminarer

Avlyst i første haldvdel av 2021
Flere kurs som skulle holdes i løpet av første halvdel av året har måtte blitt avlyst pga. pandemien og smitteverntiltakene.

Dette gjelder blant annet:
  • Idrettsskader, Ernæring og Trening som skulle holdes i mars 2021 (denne var allerde flyttet fra 2020)
  • Kurs i førstehjelp
  • Helseuken (avhengig av smittesituasjonen kan det hende dette kan holdes senere iår)
Juni 01, 2021

Avlyst – Kurs i idrettsskader, Ernæring og Trening
På grunn av den økende smittetrenden og de nye smittetiltakene fra Oslo kommune er vi nødt til å avlyse kurset i idretsskader, ernæring og trening som skulle holdes i Nedre Rommen 3 den 3 oktober 2020.
September 29, 2020