Informasjon om medlemsavgift

Hvis du ikke har blitt kontaktet for å betale medlemsavgift til NTHO, er det stor risiko for at du vil få en slik forespørsel i nær fremtid. Kontingenten for 2020 er satt til 250kr for enkeltpersoner, og 100kr per person dersom mer enn en person i en familie er medlem. For studenter er det 150kr. Her er fem gode grunner for å betale medlemsavgift.

  1. NTHO driver et svært viktig arbeid med å bistå i gjenoppbyggingen og utviklingen av helsetjenestene i den nordøstlige delen av Sri Lanka. NTHO har veldig aktive og kompetente medlemmer som gjør en flott jobb med dette gratis. Men de kan selvfølgelig ikke stå for alle utgifter alene (utstyr, medisiner, utdanning og avlønning av lokalt helsepersonell etc.).
  2. NTHO har blant annet påtatt seg ansvaret for å drive et primærhelsesenter i Batticaloa. Dette er det absolutt fattige området i den nordøstlige del av Sri Lanka med en befolkning som har et stort behov for helsetjenester. Det koster 360 000 kroner å drive dette helsesenteret hvert år.
  3. Når NTHO søker om midler til sine prosjekter må det nesten alltid opplyses om hvor mange betalende medlemmer som NTHO har. Selv om medlemskontingenten ikke er stor, vil antall medlemmer som betaler ofte ha stor betydning for om NTHOs søknad vil bli tatt seriøst av organisasjonen som innvilger midler. Ofte vil størrelsen på innvilget støtte være direkte avhengig av hvor mange personer som betaler medlemskontingent. 
  4. I 2006 har NTHO fått tildelt 350 000 NKR fra Norad til helseprosjekter i Sri Lanka. Med denne tildelingen forplikter NTHO seg å finansiere minst 10 prosent av prosjektene i på egenhånd. Det vil si at NTHO må samle inn minst 35 000 kroner i løpet av året. Inntekten fra betalt medlemskontingent er en sentral del av dette innsamlingsarbeidet.
  5. Din støtte på 250kr er altså veldig viktig for NTHO. I praksis utløser dine 250kr en ekstra støtte på 2500kr fra andre organisasjoner (som Norad)! Man kan også si at NTHO taper 2500kr hvis du ikke betaler medlemskontingenten.

Vær derfor raskt ute og betal gjerne medlemskontingent nå til NTHO. 

Konto: 1506.23.78244 (NORSK TAMILSK HELSE ORGANISASJ, DNBANOKK, NOK). 

Merk betalingen” Kontingent 2020 DITT NAVN”.

Fint om dere betaler NTHO medlemskontingent  

250kr for en enkeltperson og 100kr per familiemedlem, opptil 500kr per familie. For studenter er det 150kr.

Kontonummer: 1506.23.78244 (NORSK TAMILSK HELSE ORGANISASJ, DNBANOKK, NOK)

Vi har fått VIPPS NR: NTHO 562879

Kjøregodtgjørelse