Informasjon om medlemsavgift

Ikke medlem enda? Bli en av oss
Innmeldingsskjema

Medlemskap er først gyldig fra når kontingent er betalt.
Medlemskontingent:
– Voksen: 100 kr
– Barn (under 18 år): 50 kr

Her er noen grunner for å betale medlemsavgift.

  1. NTHO driver et svært viktig arbeid med å bistå i gjenoppbyggingen og utviklingen av helsetjenestene i den nordøstlige delen av Sri Lanka. NTHO har veldig aktive og kompetente medlemmer som gjør en flott jobb med dette gratis. Men de kan selvfølgelig ikke stå for alle utgifter alene (utstyr, medisiner, utdanning og avlønning av lokalt helsepersonell etc.).
  2. NTHO har blant annet påtatt seg ansvaret for å drive et primærhelsesenter i Batticaloa. Dette er det absolutt fattige området i den nordøstlige del av Sri Lanka med en befolkning som har et stort behov for helsetjenester. Det koster 360 000 kroner å drive dette helsesenteret hvert år.
  3. Når NTHO søker om midler til sine prosjekter må det nesten alltid opplyses om hvor mange betalende medlemmer som NTHO har. Selv om medlemskontingenten ikke er stor, vil antall medlemmer som betaler ofte ha stor betydning for om NTHOs søknad vil bli tatt seriøst av organisasjonen som innvilger midler. Ofte vil størrelsen på innvilget støtte være direkte avhengig av hvor mange personer som betaler medlemskontingent. 
  4. I 2006 har NTHO fått tildelt 350 000 NKR fra Norad til helseprosjekter i Sri Lanka. Med denne tildelingen forplikter NTHO seg å finansiere minst 10 prosent av prosjektene i på egenhånd. Det vil si at NTHO må samle inn minst 35 000 kroner i løpet av året. Inntekten fra betalt medlemskontingent er en sentral del av dette innsamlingsarbeidet.

Vær derfor raskt ute og betal gjerne medlemskontingent nå til NTHO. 

Merk betalingen” Kontingent 2022 DITT NAVN”.

Betalingsalternativer:
  • Kontonummer: 1506.23.78244 (NORSK TAMILSK HELSE ORGANISASJ, DNBANOKK, NOK)
  • VIPPS NR: NTHO 562879


Annet:
Skjema for kjøregodtgjørelse