Trenger du noen å prate med?

Hei ungdommer! Trenger du noen å prate med? Vi vil gi råd og veiledning, og om ønskelig, koble inn fagfolk/eksperter. Vi er tilgjengelige hver dag mellom kl.18.00-20.00. Ring på tlf: 466 78 075. Send en melding dersom linjen er opptatt, så ringer vi opp igjen så raskt som mulig.

Det er helsepersonell som besvarer telefonen, og de er dermed underlagt taushetsplikten. Samtalene blir konfidensielle.