Dugnad – corona virus

Kjære folk!
Takk for at dere møter opp til dugnad! Her er noen felles regler (som vi endrer hvis det trengs):

 1. Hold hodet kaldt og hjertet varmt, vær den rolige voksne (eller urolige voksne)
  som barn kan være trygg hos. Vær den som ikke belaster samfunnet med
  SINTE ORD, fordømmelser og krav om ØYEBLIKKELIG SVAR i sosiale
  medier.
 2. Ikke ring legevakten eller legekontoret hvis du er frisk.
 3. Har du korona-spørsmål, ta deg tid til å lese på
  https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/har-du-mistanke-om-smitte/ ,
  www.fhi.no , som er Folkehelseinstituttets nettsider og
  www.helsedirektoratet.no/ , som gir nasjonale regler til oss alle sammen.
 4. Har du ennå spørsmål, fyller du opp tålmodighetstanken og kaffekoppen, og
  ringer Koronatelefonen for Oslos innbyggere 21 80 21 82, Lørenskog /
  Lillestrøm innbyggere 66 93 20 40, eller 815 55 015 (nasjonalt).
 5. Kontakt fastlegen på telefon for å få råd. Ta alltid kontakt med fastlegen først
  for sykdom som ikke er akutt, dette gjelder både korona og annen sykdom.
 6. Er det mulig du kan være smittet, ring legevakten. Hvis du er syk og ikke får
  tak i fastlegen din, kan du ringe legevakta på telefon 116117. Da vurderer de
  om du skal testes og være i karantene hjemme.
 7. Er du i karantene- BLI HJEMME. Ikke gå på butikken eller andre steder der du
  lett kommer i kontakt med andre. Fastlegen kan gi deg sykemelding hvis du
  skal være i karantene for koronaviruset.
 8. Er du syk på andre måter, ring legekontoret før du møter opp, og ring
  legevakten på 116 117 før du kommer.
 9. Vask hender grundig og lenge med såpe, – og ofte hvis huden din tåler det. Ha
  antibacen i lomma når du er rundtomkring. Host i papir som du kaster etterpå.
 10. Ble du urolig nå? Gjenta punkt 1.