நாளாந்த வாழ்வும் மன அழுத்தமும் இதனால் ஏற்படும் பாதிப்பும் – மருத்துவர் கா.செந்தில்வேலன்