ஓரினச் சேர்க்கை, மாற்றுப் பாலினம் தொடர்பான விளக்கமான கருத்துக்களுடன் மருத்துவர் கா.செந்தில்வேலன்