உட‌ல் நலமும் உடற்பயிற்சியு‌ம் – பகுதி 1 – கொறோனா காலத்தில் வீட்டில் இருந்தே செய்யக்கூடிய இலகுவான உடற்பயிற்ச்சி