நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தவர்களுக்கு கொறோனா சார்ந்த கேள்விகள், சந்தேகங்கள், ஆலோசனைகள் வழங்குகின்றார் மருத்துவர் ரவினா மனோதீபன்