Health camp 2004

NTHO ble stiftet i 2003 og består av leger, tannleger, sykepleier, radiografer, bioingeniører, studenter og flere. I påsken 2004 organiserte NTHO helseleir i Oslo, hvor tamiler i Norge fikk mulighet til å benytte seg av lege tilbudet og tannlege tjenesten. NTHO fikk positive tilbake meldinger på dette og brukerne ønsket slike helseleirer hvert år. Dette førte til at det vært arrangert ny helseleir i år også. Bakgrunnen for at helseleirer ble opprettet er at mange av de første generasjons tamiler har problemer med å utrykke sin helsetilstand for norske primær leger både på grunn av språk problemer og kultur forskjeller.

Fra perioden 23. 03 til 25. 03. 05 blei det arrangert helseleir hvor NTHO hadde som mål å forebygge og kartlegge helsetilstanden til tamilene som bor i Norge. Samtidig ville de bevisgjøre brukernes livsstil i et fremmedland. Det blei tatt en rekke prøver som EKG, blodsukker, blodtrykk, kolesterol, urin prøver osv for å utrede evt. sykdommer. Under denne leiren blei det også holdt foredrag av to tamilske leger. I foredraget la legene vekt på å bevisgjøre om de mest vanlige sykdommene som rammer den tamilske befolkningen her i Norge.

Tannlegene som jobbet for NTHO påpekte at de såg en tydelig mangel på kunnskap ved vedlikehold av tann. På Sri Lanka er tannlege besøk en luksus, blant tamilene i Norge er det vannlig at man ikke drar til tannlege før det er akutt smerte. Derfor var det viktig for NTHO tannlegene å bevisgjøre nødvendigheten av rutinemessig tannlegebesøk og vedlikehold av tennene.

Den 26 år lange blodige borgerkrigen har satt et tydelig spor på befolkningen i Sri lanka og ført til at behovet for helsefremmende tiltak har vært stor. Behovet vart ikke lettere etter at naturkatastrofen Tsunami kom til Sri lanka andre juledag 2004. Det vart tvert om vanskeligere for befolkningen. Offentlige organer som sykehus, skoler, barnehager og mange andre ulike hjem vart lagt i ruiner, og befolkningen som hadde noe lite å gå til hadde plutselig ingenting lenger.
Ettersom de økonomiske og ressursmessige behovene bare blir større, har en av de viktigste prioriteringene for NTHO vært å sette i verk hjelpetiltak mot dette.Siden dette ikke er en prosess som blir gjort over natten, vil NTHO forsette gjennomføre hjelpetiltakene med mest mulig effektivitet og best mulig resultat med hjelp av tamilene i det norske samfunnet.